Viện Dinh dưỡng ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Meijibio Việt Nam

Ngày 10/04/2024, tại trụ sở của Viện, Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế) và Công ty TNHH Meijibio Việt Nam tiến hành lễ ký kết biên bản ghi nhớ thoả thuận hợp tác triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo và tư vấn dinh dưỡng với mục tiêu phát triển, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, năng lực của hai bên.

2024 0410 ky ket hop tac voi meijibio 6 17128023890011016618475

Hai bên cam kết hợp tác tập trung trong những lĩnh vực sau:

– Nghiên cứu khoa học: Phối hợp tiến hành các nghiên cứu đánh giá hiệu quả các sản phẩm dinh dưỡng; Chia sẻ các thông tin chuyên môn phù hợp và các kết quả nghiên cứu ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học thuộc chuyên ngành dinh dưỡng và sức khỏe.

– Cập nhật, phổ biến kiến thức và tổ chức các lớp đào tạo về dinh dưỡng và thực phẩm.

dsc05748 17128023892781713289663

Thời gian hợp tác trong vòng 5 năm (2024-2028). Triển khai trên phạm vi toàn quốc và phù hợp với điều kiện, chức năng, nhiệm vụ của hai bên; ưu tiên những lĩnh vực, đối tượng cần quan tâm về dinh dưỡng (dinh dưỡng cho người già, người mắc bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo dường…). Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Dinh dưỡng và Công ty TNHH Meijibio Việt Nam sẽ mở ra các hoạt động mang ý nghĩa xã hội hóa trong lĩnh vực dinh dưỡng, huy động thêm các nguồn lực đầu tư cho công tác dinh dưỡng, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2040.

PV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *