Đất vườn có thể được xác định là đất ở hay không?

Ông Phạm Công Phúc (sống tại Quảng Ninh) mua 100m2 đất vườn vào năm 2006 bằng giấy viết tay, được khu trưởng và hàng xóm xung quanh xác nhận. Đến năm 2010, ông thuê đơn vị đo đạc vẽ lại mảnh đất và đăng ký với UBND phường để tách nộp thuế riêng. Ông muốn biết, nếu đề nghị cấp sổ đỏ mảnh đất trên thì ông cần thủ tục gì và chi phí ra sao?

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh có văn bản trả lời ông Phúc như sau:

Theo quy định về chính sách đất đai, đất vườn được xác định là đất trong cùng thửa đất có nhà ở. Tùy theo nguồn gốc của thửa đất ở mà đất vườn có thể được xác định là đất ở và không phải nộp tiền sử dụng đất (đất vườn có nguồn gốc thuộc thửa đất ở trước ngày 18/12/1980 có giấy tờ theo Điều 100 Luật Đất đai, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ).

Tuy nhiên, cũng có trường hợp đất vườn trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng tại thời điểm thực hiện việc chuyển nhượng viết tay, người bán chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất nên trước hết, cần xác định nguồn gốc sử dụng đất của người bán có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không bằng cách xét xem tại thời điểm sử dụng đất có vi phạm quy hoạch, có bị lập biên bản xử phạt hay không… hiện nay có thuộc quy hoạch dự án nhà nước thu hồi đất không? Điều này cũng liên quan đến việc thửa đất của ông mua có đảm bảo điều kiện được cấp giấy chứng nhận hay không. Hoặc đất nông nghiệp nhận chuyển nhượng viết tay thì tại thời điểm nhận chuyển nhượng, thửa đất chuyển nhượng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa, nay cấp giấy cho ông thì thửa đất ban đầu có còn đường vào không…

minh hoa 2afc
Tùy theo nguồn gốc mà đất vườn có thể được xác định là đất ở.

Vì ông chưa cung cấp được đầy đủ các thông tin liên quan trong câu hỏi nêu trên. Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có đủ cơ sở để trả lời câu hỏi của ông một cách cụ thể.

Ông Phúc có thể đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hạ Long hoặc Trung tâm phục vụ Hành chính công thành phố Hạ Long nộp các hồ sơ, giấy tờ liên quan để được hướng dẫn và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *