Author Archives: goctonghop.edu.vn

Người nhiễm HIV tăng nguy cơ mắc và t.ử v.ong do COVID-19

Giống như một số tình trạng sức khỏe nhất định bao gồm ung thư, tiểu đường và huyết áp cao, nghiên cứu mới cho thấy HIV/AIDS làm tăng nguy cơ mắc và t.ử v.ong do COVID-19. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Y Penn State đã đ.ánh giá dữ liệu từ 22 nghiên cứu […]