Author Archives: cuanhomxingfaviet.com.vn

Bệnh liên quan đến tâm thần gia tăng

TP Hồ Chí Minh có khoảng 17.000 người mắc bệnh tâm thần, trong đó khoảng 50% người tâm thần sống ở cộng đồng được các trung tâm y tế cấp quận, huyện khám, cấp phát thuốc điều trị và khoảng 2.500 người được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các cơ sở trợ giúp xã hội. […]