Author Archives: blogxeco.edu.vn

Phát hiện mới: Khẩu trang vải nhiều lớp ngăn Covid-19 hiệu quả như khẩu trang y tế

Nghiên cứu mới đây ở Anh phát hiện khẩu trang vải nhiều lớp có thể giúp ngăn ngừa Covid-19 hiệu quả như khẩu trang y tế. Trong khi đó, khẩu trang vải lại tương đối rẻ và dễ tìm hơn khẩu trang y tế. Nghiên cứu của các nhà khoa học Anh phát hiện khẩu […]