Quy định về thủ tục đăng ký đất đai

Hỏi: Năm 1990, vợ chồng em ruột tặng cho tôi một mảnh đất. Tôi ra phường làm thủ tục đăng ký và được báo là đã đầy đủ thủ tục. Tuy nhiên, bên địa chính lại trả lại hồ sơ và không được kê khai.

Trong khi các trường hợp khác có hộ khẩu tại phường được kê khai còn tôi khác phường nên không được kê khai. Vậy xin hỏi luật sư, phường làm như vậy là đúng hay sai? Tôi phải nộp hồ sơ ở đâu?

Xin cảm ơn!

sieuthilapphuong@..

d1 2c86
Quy định về thủ tục đăng ký đất đai? (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi không rõ lý do tại sao bạn không được nộp hồ sơ. Vì vậy, chúng tôi sẽ thông tin chung về quy định nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nghị Định 01/2017/NĐ-CP bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ban hành ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ban hành ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ban hành ngày 15/5/2014 quy định về hỗ trợ, bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo quy định tại Điểm 54 bổ sung, sửa đổi khoản 1 Điều 82 như sau:

Những trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Nghị định này và Luật đất đai mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Đồng thời, cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp văn bản, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất theo luật định. Cụ thể, đó là các trường hợp:

– Sử dụng đất do nhận tặng cho,  nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1/1/2008;
– Sử dụng đất do nhận tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ngày 1/1/2008 đến trước ngày 1/7/2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 18 của Nghị định này và Điều 100 của Luật đất đai;
– Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2014.

Để biết thêm thông tin cụ thể, bạn nên liên hệ với Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nơi bất động sản của bạn tọa lạc.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội)

Theo CafeLand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *