Author Archives: mp3.edu.vn

Đặt stent động mạch thận: Cơ hội cứu sống bệnh nhân

Khoa Tim mạch can thiệp – Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vừa thực hiện can thiệp điều trị thành công đặt stent động mạch thận cho bệnh nhân (BN) hẹp nặng động mạch thận 2 bên. Việc triển khai thành công phương pháp trên tại Bệnh viện Đa khoa […]