Author Archives: gocthanhcong.edu.vn

Thực hành các biện pháp đơn giản giúp phòng ngừa COVID-19

Ngoài thực hiện tốt 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, việc thực hành một số biện pháp đơn giản sau cũng rất hữu ích để phòng ngừa COVID-19… Làm sạch không khí trong nhà Đảm bảo vệ sinh môi trường sống là yếu tố giúp phòng chống bệnh tật. Ngoài việc lau dọn […]